Συνδυασμός φύτων μικρού μεγέθους

17.00

Περιγραφή

Συνδυασμός φυτών εσωτερικού χώρου σε πήλινο.