Συνδυασμός μικρόφυτων μεσαίου μέγεθους

22.00

Περιγραφή

Συνδυασμός μικρόφυτων μεσαίου μεγέθους σε πήλινο